تماس با ما


آدرس:
تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب

شماره تماس:
02122341928
09351006703
09121726324

تلفکس:
02122345057

پست الکترونیک:
info@zellifootballschool.com


zellifootballschool