مقررات آموزشی

والدین گرامی
ازشما خواهشمندیم با رعایت مقررات زیر ما را در برگزاری بهتر کلاسها یاری نمائید .
لطفا کلیه مدارک ثبت نام را بطور کامل به همراه فرم امضا شده تحویل نمائید .
• ذکردوباره این نکته ضروری است که شهریه پرداختی پس از گرفتن وسایل و شروع اولین جلسه تمرینات تحت هیچ عنوان ( مسافرت ، بیماری ، آسیب دیدگی و...) پس داده نخواهد شد . خواهشمندیم دقت فرمائید .
• از قراردادن هرگونه وسیله ارزشمند ( تلفن همراه ، ساعت ، پول و ...) درون ساکهای ورزشی و یا کنار زمین جدا خودداری نمائید . مدیر و مربیان هیچگونه مسئولیتی در قبال گم شدن وسایل ندارند .
• از پوشاندن لباسهای سایر تیم های ورزشی درطول ساعات تمرین به علت بر هم خوردن نظم جلوگیری نمائید و این نکته را به فرزند خود یادآوری نمائید .
• وضعیت رفت و برگشت فرزندان خود را کاملا مشخص نموده و در صورت استفاده از سرویس ، ساعات اعلام شده به شما را رعایت نمائید .
• خواهشمندیم هرگونه مشکل و بیماری فرزند خود را به پزشک ما و مربی مربوطه اطلاع دهید .
• لازم به ذکر است که با وجود دقت و توجه مربیان باز هم احتمال آسیب دیدگی در حین تمرینات وجود دارد . پزشک ما در ساعات تمرین حضور داشته و کمکهای اولیه انجام خواهد شد . مسئولیت مراحل دیگر درمانی به عهده شما می باشد .
• اخذ کارت بیمه ورزشی منوط به کامل بودن مدارک ثبت نام و تسویه حساب شهریه میباشد .
• از ایستادن در کنار زمین و یا داخل چمن و صحبت کردن با فرزندان خود در حین تمرین جدا خودداری نمائید . صحبت شما باعث عدم تمرکز فرزندان شما خواهد شد .
• به فرزندان خود یادآوری نمائید در ساعات تمرین تحت هیچ شرایط از محوطه تمرین دور نشوند و هر گونه مشکلی را با مدیر و مربیان مطرح نمایند .
• غیبت فرزند خود را قبل از شروع کلاس اطلاع دهید .
• از دادن هرگونه خوراکی و آشامیدنی بجز آب در طول ساعات تمرین اکیدا خودداری نمائید .